Hjælp
Fortrydelsesret Cookiepolitik Returnering og refundering

Hos DPH Trading beder vi dig kun om de mest nødvendige oplysninger, for at vi kan ekspedere dine henvendelser, ordrer mv.

De mest nødvendige oplysninger er markeret med en * (asterisk/stjerne).

Du er velkommen til, at udfylde så mange informationsfelter du har lyst til. Jo flere nyttige informationer du oplyser, jo lettere, hurtigere og mere effektivt kan vi gennemføre handlen med dig.

Dine informationer ligger i vores kundedatabase, som kun DPH Trading's ansatte har adgang til. Dine informationer videregives ikke til nogen 3. part. DPH Trading bruger alene informationerne til deres formål i forbindelse med levering og kontakt samt intern statistik.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

DPH Trading er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

DPH Trading

Løkkegravene 49

5270 Odense N, Danmark

CVR-nr.: 61086013

Telefon: 66 18 95 95

Mail: info@dph-trading.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Ekspedering og forsendelse af din ordre
 • I tilfælde af reklamation af de leverede varer
 • Når vi opkøber varer af private og handlende

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • For at kunne udføre din bestilling, bruger vi dine specifikke personlige oplysninger som f.eks. kreditkortoplysninger, leverings og faktureringsadresse. Disse oplysninger anvendes kun til at administrere din bestilling og dit brug af websitet. Det er op til dig, om du vil opgive yderligere personlige oplysninger.
 • DPHTrading (og de personer som er ansat hos DPHTrading, og som er med til at lave dette website, websitets indhold og ydelser) behandler og anvender de oplysninger, du giver os, for at vi kan svare på din henvendelse, forbedre og målrette vores ydelser, så de lever op til dine behov. Derudover deler vi ikke dine oplysninger med andre virksomheder. Vi sælger aldrig dine oplysninger til andre virksomheder.

For at opfylde lovgivningen vedr. handel og opkøb af brugte varer, skal vi indhente og opbevare dine personlige oplysninger, når du sælger til DPH Trading.

4.Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Dit navn og adresse, telefonnummer, email -adresse, hvilke varer du har købt og solgt, forespurgt på, samt diverse oplysninger, som du frivilligt har oplyst i diverse korrespondance.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Til Consignor, som står for udregning af fragtpriser og udfærdigelse af alle vore transportdokumenter.
 • Til Politiet, hvis de ønsker at se, hvem vi opkøbt varer hos.
 • Til Ubivox, som står for udsendelse af nyhedsbreve.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Det er ” gratis” for dig at browse på - og læse vores website. Vi beder dig kun om at oplyse din e-mail-adresse, hvis følgende gør sig gældende:

 • Hvis du køber eller sælger eller forespørger på varer fra websitet.
 • Hvis du vil kontakte os ved at sende os en e-mail.
 • Hvis du vil have tilsendt nyhedsbrev via e-mail fra os.

Vi indsamler kun personlige oplysninger (f.eks. navn og adresse), hvis du vil give os disse oplysninger.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at dine oplysninger kun opbevares så længe det er nødvendigt i forhold til bogføringsloven, loven om handel med brugte genstande, brugtmoms lovgivningen, og evt. reklamationer på varer mv. , når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.