Priser
Flere priser på varer EU medlemslande Ingen pris Mængderabat Priser inkl moms Pris og valuta

Priser vist på DPHtrading.dk

Alle priser vist på DPHtrading.dk er vores salgspriser

Priser angivet i USD, EUR og andre valutaer er vejledende.

Der tages forbehold for fejl og prisændringer.

Hvorfor er priserne ikke ens for alle lande?

De viste priser afhænger af hvilket leveringsland, der er valgt. Valg af leveringsområde sker i øverste højre hjørne (klik på flaget )

Alle priser tager udgangspunkt i den samme grundpris. Priserne ændrer sig, hvis du vælger et andet leveringsområde end et EU-land. Det sker fordi lande udenfor EU ikke skal betale dansk moms. Priser for ikke-EU-lande vises eksklusiv (uden) told og evt. moms. Derfor ser priserne lavere ud, hvis leveringslandet/områder er et land udenfor EU.

OBS. Sendes varerne til et land udenfor EU, vil visse afgifter - som f.eks. moms og told - oftest blive tillagt af dit lands toldmyndigheder ved levering.

Alle priser ved levering i lande indenfor EU er inklusiv (med) moms.