Levering
Leveringsforhold Leveringstid Fragt og Ekspeditionsgebyr Afhent i butikken Transportskade Hvorfor høj fragt? Ikke på lager i kurv Køb af udsolgt vare

Når du handler online hos os, er en transportforsikring altid inkluderet i fragtprisen.

Hvis ikke andet er oplyst, betyder det, at hvis varerne beskadiges under transporten, er de dækket af denne forsikring.

Hvad dækker forsikringen?

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker transportskader på de købte varer. Det forsikrede beløb er hele fakturabeløbet - inklusiv fragt, forsikring og vores gebyrer.

Hvad dækkes ikke?

Alle øvrige omkostninger - uanset art - dækkes ikke i erstatningsbeløbet. Det gælder blandt andet, men ikke udelukkende:

  • Told
  • Gebyrer
  • Andre afgifter

Disse øvrige omkostninger kan du eventuelt søge tilbagebetalt fra myndighederne i det land, hvor du bor jf. landets love og regler på dette område.

Vi hjælper dig - hvis skaden sker

Det er vigtigt, at du ved modtagelsen straks klager til transportøren (fragtmanden), hvis du kan se eller høre, at indholdet sandsynligvis er beskadiget.

I nogle tilfælde kan du få lov at åbne kassen, imens fragtmanden/posten er til stede. Hvis ikke det er muligt, er det vigtigt, du beder fragtmanden/posten om at kvittere for modtagelsen med forbehold. Normalt er det fragtmanden/posten, som laver et fragtbrev/en kvittering, hvor du kan underskrive ”med forbehold for beskadigede varer”.

Det er vigtigt, at du omgående kontakter DPH Trading, hvis indholdet er beskadiget. Selvom der ingen synlige/lydige skader var til stede, inden du pakkede op og derfor ikke har klaget til fragtpersonen, kan varen eller varerne være transportskadede.

Hvad dækker forsikringen?